divendres, 13 de juliol de 2007

Crowded House Lyrics - Even a Child

Even a Child
I want to turn up the lights
I want to keep your hopes alive
So where do I begin
to help you believe again?
Makers of secret planes
Keepers of our last remains
Dream of a holy state
In a nightmare time
You know I meant it well
but who was it meant to help
Even the child knows
you don't waste it
a promise is only given once
and there's no doubt that changes have begun
Even a child knows
that you can't fake it
as long as the world is waking up
You are free now to recover your heart
The stories left to write
The ebb and flow of my life
To justify the end
I'll do everything I can
and it's a dangerous game
I heard you tell someone that you don't care
but I don't believe the message
and when you sing about love
what are you thinking of?
Even a child knows
you don't waste it
as long as the world is waking up
and there is no doubt
that changes have begun
Even a child knows you don't fake it
a promise is only given once
you are free now to go wherever you want
There's nothing like
waking up in some foreign town
music a call to prayer
wailing out of speakers
in the market place
the first time even a child
even a child knows you don't waste it
a present can always be delivered twice
You are free now to receive the gift of insight
from now on let's be open
All in time let's breathe in
Am I brave? You're so brave
Am I afraid? No not afraid
Even the child
Fins i tot un nen
Vull donar més potència a les llums.
Vull que les teves esperances es mantinguin vives.
Per tant, per on començo
a ajudar-te a tornar a creure?
Els qui fan plans secrets,
els qui guarden les nostres últimes restes,
somien en un estat sagraten un temps de malson.
Saps que vaig posar-hi bones intencions,
però a qui se suposa que havia d'ajudar?
Fins i tot un nen sap que tu no ho desaprofites.
Una promesa es dóna només una vegada,
i no hi ha cap dubte que els canvis han començat.
Fins i tot un nen sap que tu no pots fingir-ho,
mentres el món segueixi despertant-se.
Ara ets lliure per a sanar el teu cor.
Les històries que van quedar per a escriure.
El flux i reflux de la meva vida per a justificar el final.
Faré tot el possible i és un joc perillós.
Vaig sentir que li deies a algú que no te'n preocupes,
però no em crec el missatge.
I quan cantes sobre l'amor,
en què penses?
Fins i tot un nen sap que tu no ho desaprofites,
mentre el món segueixi despertant-se,
i no hi ha cap dubte que els canvis han començat.
Fins i tot un nen sap que no pots fingir-ho,
una promesa es dóna només una vegada.
Ara ets lliure per a anar allà on vulguis.
No hi ha res com despertar-se en algun poble estranger.
La música és una crida a pregar
mentre gemega des dels altaveus del mercat.
La primera vegada fins i tot un nen...
Fins i tot un nen sap que tu no ho desaprofites.
Un regal sempre pot ser entregat dos vegades.
Ara ets lliure per a rebre el do de l'enteniment.
D'ara endavant siguem oberts.
Tots a temps aspirem.
Sóc valent? Tu ets molt valenta.
Estic espantat? No, no estic espantat.
Fins i tot un nen.
Índex de cançons del disc Time on Earth: clica aquí